Industri Energi sine nettsider

Aksjeutbytte Norsk Hydro

Styret i Norsk Hydro ASA har i dag besluttet å utdele et utbytte på NOK 2.6 milliarder basert på selskapets årsregnskap for 2019. Dette tilsvarer et utbytte på NOK 1,25 per aksje.

 

Styret besluttet i februar 2020 å foreslå et utbytte på NOK 1,25 per aksje for 2019. Dette i samsvar med selskapets utbyttepolitikk hvor utbyttegulvet er NOK 1,25 per aksje. 

Covid-19 pandemien medførte betydelig usikkerhet rundt de finansielle utsiktene for selskapet. Det ble derfor vedtatt på generalforsamling 11. mai 2020 å gi styret en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt etter styrets skjønn. Fullmakten var begrenset til et maksimalt utbytte på NOK 1,25 per aksje.

Styrets beslutning om å utdele utbytte for 2019 er basert på forbedret finansiell posisjon og økonomiske utsikter for selskapet.

Aksjonærer registrert 16. november 2020 vil ha rett til å motta utbytte. Ex-dato er 17. november 2020 og eierregisterdato er 18. november 2020.

Utbyttet blir utbetalt 25. november 2020.