Industri Energi sine nettsider

Aksjeordningen 2021

Basert på vedlagte innspill fra ansattrepresentanter i styret (gjennomgående diskusjoner siden 2019) ble det på gårsdagens styremøte i Hydro vedtatt at «ny modell» vil være slik at det gis aksjer med 50% rabatt for hhv 30.000 og 15.000 (tidligere satser 25.000/12.500) – da fortsatt avhengig om TSR (aksjeutvikling) på 12% i beregningsperioden. Dette vil nå bli kommunisert ut i forbindelse med årets tildeling.

Vi har altså ikke nådd gjennom med krav om å fjerne TSR-kravet. Vi ser derimot at de selskapene som ikke har slik beregning ofte har bindingstid på aksjene – da eks slik at det kjøpes aksjer til kurspris og at det tildeles en ekstraaksje etter f.eks 2 år dersom en fortsatt er eier av denne.
En slik modell må i så fall diskuteres nærmere før vi evt kommer med et innspill i den retning. Den gjennomgangen som nå er foretatt viser for øvrig at vår modell er svært «konkurransedyktig» så lenge vi ikke kun havner på den lave tildelingen
Historisk sett ble aksjeordningen i Hydro innført i 1982, den gang med et årlig tilbud om aksjer for 6000 med 20% rabatt.
I 2001 ble «høy/lav-modellen» innført da med hhv 12.000 med 50% rabatt/7500 kr med 20% rabatt.
Denne har siden blitt endret i positiv retning – hver gang etter innspill fra fagforeningene – på følgende måte:
2006 : Nye satser hhv 20.000/10.000 fortsatt med 50% på høy og 20% på lav
2015: Nye satser hhv 25.000/12.500 nå med 50% på begge
Og altså nå i 2021 ny modell som allerede beskrevet.