Industri Energi sine nettsider

Aksjekjøp 2021

Aksjeordningen for ansatte gir fast ansatte i Norge anledning til å kjøpe aksjer med 50 prosent rabatt og verdiutviklingen på aksjer i Hydro fra 2020 til 2021 var slik at ansatte i år får tilbud om «full» tildeling til rabattert pris.

Styret i Hydro har vedtatt en utvidelse av tilbudet fra kr. 25.000 til kr. 30.000, og det vil i år være anledning til å kjøpe 648 aksjer til kurs 46,27 før rabatt.
Tilbudet vil sendes ut 10. mars og er tilgjengelig til 31. mars 2021.
Workplace: Eva Kristin Bergersen