Industri Energi sine nettsider

AKF Tillitsvalgtdag 2018

Torsdag 22.november arrangeres det Tillitsvalgtdag for alle tillitsvalgte i AKF.

Konferansen avholdes på «Salteriet» (tidligere AKF Huset) kl. 0800 – ca. 1600.

På sakslisten står bl.a. Strategiplan 2019-2022, LO Favør, info Brasil-saken, etniske retningslinjer (Code of Conduct), og siste nytt fra Metallverket og Valseverket.

Det er gitt tilslutning fra bedriften om deltagelse på konferansen, men en må avtale med sin leder om eventuelt fri.

Påmelding til Avdelingstillitsvalgt/kontaktperson innen mandag 19.november.

AKF-styret