Industri Energi sine nettsider

AKF medlemsgave

Vi i Alnor Kjemiske har de siste årene gitt ut en medlemsgave til våre aktive medlemmer. og i år har valget falt på en Chefkniv.Det er avdelingstillitsvalgte som er ansvarlig for å videreformidle knivene  til den stedlige skift-/gruppetillitsvalgte. Medlemsgaven blir hovedsakelig delt ut ved arbeidsdag slutt i garderobe, porten eller annet egnet sted.