Industri Energi sine nettsider

AKF Jubilantfest

Årets jubilantfest for de med 25- og 40 år i foreningen/LO blir avholdt på Lanternen Kro & Restaurant i Skudeneshavn lørdag 3.november kl. 1900.

I år er det 9 25-års jubilanter og 30 40-års jubilanter. Arrangementet vil bli lagt opp med middag, overrekkelse av jubilantutmerkelser, fotografering og dans.

Innbydelser blir sent ut i disse dager.