Industri Energi sine nettsider

AKF Jubilantfest

Årets jubilantfest for de med 25- og 40 år i foreningen/LO blir avholdt på Lanternen Kro & Restaurant i Skudeneshavn lørdag 2.november kl. 1900.

I år er det 17  25-års jubilanter og 27 40-års jubilanter. Arrangementet vil bli lagt opp med festmiddag, overrekkelse av jubilantutmerkelser, fotografering og dans. 

Innbydelser blir sendt ut i disse dager.