Industri Energi sine nettsider

AKF deltok på markering utenfor Stortinget

Fagforeningsrepresentanter fra industribedrifter langs hele kysten møtte tirsdag opp i tett snødrev utenfor Stortinget for å markere sine bekymringer

 

Tirsdag ble det holdt en markering utenfor Stortinget mot at Norge skal knytte seg tettere til EU når det gjelder utbygging av kraftnett.

EU har planer om å knytte det europeiske kraftnettet tettere sammen for å øke utvekslingen av kraft, og legge til rette for at mer fornybar energi kan bygges ut og at klimautfordringene kan løses.

Dette arbeidet koordineres og støttes av EUs energibyrå Acer. Regjeringen vil knytte Norge tettere til Acer ved å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Demonstrantene frykter blant annet at Acer skal tvinge Norge til å bygge enda flere eksportkabler for å utveksle strøm, og at dette vil føre til dyrere strøm i Norge.

Det kan i så fall gi svakere konkurransekraft for kraftkrevende industri. Ifølge Industri Energis beregninger vil en økning i strømprisen med bare fem øre kilowattimen bidra til å svekke resultatene i den kraftkrevende industrien i Norge med 1,75 milliarder kroner.

Norge har allerede fire kabler til Danmark og en til Nederland, samt en rekke overføringslinjer til Sverige.

Fra venstre: Olav Støylen, Trygve Eriksen, Jan Åge Johansen, Per Frode Johansen, Margunn Sundve, Odd Johan Odde, Ingunn Hansen, Geir Sunde