Industri Energi sine nettsider

AKF Årsmøte

Årsmøte er fortsatt utsatt til høsten, vi arbeider mot å kunne avholde det fysisk den 16.september 2021. Selvfølgelig med forbehold om smittetrykket på den tiden.