Industri Energi sine nettsider

AKF Årsmøte 2022 utsatt!

Årsmøtedato var satt til 24.februar med forbehold om smittesituasjonen nasjonalt, lokalt og på bedriftene på det tidspunktet. Vi ønsker primært å avholde årsmøte fysisk.

Med tanke på nylig åpning av samfunnet, samtidig som det er kraftig økning i smitte av covid-19, der det er ingen eller kort isolasjon og karantene for de som er smitte.
Sykdomsforløpet i seg selv er ofte ikke så alvorlig, men vi utsetter for å hensynta stort sykefravær samtidig ved bedriftene våre.
Frister for forslag til valgkomiteen, bevilgninger og andre forslag opprettholdes og var 7.januar 2022.
Ny dato for Årsmøte 2022 er torsdag 31.mars kl. 1800 på Salteriet
(med forbehold smittesituasjonen)