Industri Energi sine nettsider

AKF 50 års jubileum

Alnor Kjemiske Fagforening gir gave til alle aktive medlemmer og lærlingemedlemmer.

I anledning av vårt 50 års jubileum ønsker vi å gi alle aktive medlemmer en gave. For at vi skal treffe flest mulig med en gave som blir brukt og satt pris på, har vi satt opp en gaveliste en kan velge fra. Tilbyderene er våre samarbeidspartnere og sponsorer, og det også mulig å gi til en veledig organisasjon for de som måtte ønske det. Infoskriv og svarslipp er sendt ut til skift og dagtidsgrupper via tillitsvalgtapparatet. Dersom det er noen som ikke har mottatt dette, vennligst ta kontakt med din tillitsvalgt. Svarslipp kan leveres til din tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt, eller sendes til oppgitt adresse. Fristen for tilbakemelding er satt til mandag 7.august.

En tar sikte på utlevering av gaven i forbindelse med markeringen av pilot og bedriftens 50 års feiring torsdag 24.august.