Industri Energi sine nettsider

AKF 50 år

Alnor Kjemiske Fagforening arrangerer pensjonisttreff.

Som et ledd i Alnor Kjemiske Fagforening`s markerering av  50 års jubileumet, vil det  arrangeres pensjonisttreff på Seaside kantine på Hydro Karmøy fredag 25.august. Programmet vil være tradisjonell feiring med taler, bevertning og kulturelt innslag. Det vil bli nnlegg ved Sten Roar Martinsen (leder AKF), Georg Vikshåland (tidligere nestleder AKF), Roar Flåthen (tidligere leder i LO), Olav Støylen (tidligere leder i AKF og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund), Asle Reime (forbundet Industri Energi) og Glenn Linnerud (Karmøy Teknologi Pilot, Hydro). Det vil også bli delt ut en jubileumsgave til de frammøtte.

Svarfristen for påmelding gikk ut 30.061.7, og det er over 150 påmeldte.