Industri Energi sine nettsider

6-skift avstemming klar

Da har vi etter en lang prosess gjennomført siste avstemming for denne gang med valg av 6-skiftplanfremover.

Det ble flest stemmer for å endre til ny 6-skiftplan der de to første ettemiddagene blir byttet mot to nattskift i uke 4. Ny skiftplan fikk 57% av stemmene og dagens skiftplan fikk 43 % av stemmene.
Avstemmingen var for at vi skal vite hvilken skiftplan våre medlemmer ønsker å gå og veien videre er at HR, andre foreninger og AMU informeres om resultatet.
 Endring av 6-skiftsplan vil komme opp som egen sak i AMU.
Ny skiftplan vil være en prøveperiode på 2 år med en mellomevaluering etter 1 år. Eventuell overgang
til ny 6-skiftplan vil trolig bli høsten 2021.