Industri Energi sine nettsider

4.kvartal 2018 Hydro Karmøy

Høye råvarepriser og lave metallpriser trekker ned resultatet for Hydro Karmøy.

Resultatene for fjerde kvartal 2018 preges av høye råstoffpriser og lave metallpriser. Metallverket endte på et underskudd på 78 millioner før renter og skatt, mens valseverket endte på et overskudd på 14 millioner kroner. For 2018 totalt, ble resultatet i Metallverket 45 millioner kr. og for Valseverket 35 millioner kr. Det gir et overskudd på 80 millioner kroner i 2018 for Hydro Karmøy.

Produksjonsmessig leverer vi godt med stabil drift i alle ledd av fabrikken. Men lave metallpriser og høye råvarekostnader trekker kraftig ned, sier fabrikksjef ved metallverket Ingrid Guddal.

Fabrikksjef ved valseverket Pål Tage Endresen sier valseverket leverer et godt økonomisk resultat for fjerde kvartal og oppnådde flere nye rekorder i året som gikk.

HMS: Både metallverket og valseverket kan melde om lavt sykefravær. Metallverket hadde 3 personskader med fraver, Valseverket hadde ingen fraværskader i 2018.

Du kan lese mer på Hydro intranett.