Industri Energi sine nettsider

2. kvartal: Høye råvarekostnader og lav aluminiumpris preger resultatet til Hydro Karmøy.

Metallverket presenterte et underskudd før renter og skatt på 145 millioner kroner i andre kvartal, mens Valseverket endte på 19,1 millioner kroner i overskudd.

 

Høye råvarepriser og lav aluminiumpris er eksterne faktorer som er utenfor vår kontroll, men som påvirker resultatet også i dette kvartalet sier Fabrikksjef ved metallverket Ingrid Heradstveit Guddal. Vi jobber godt med de faktorer vi kan påvirke. Det vil si stabil og sikker drift i begge elektrolysehallene våre AP18 og Karmøy teknologipilot. Ved teknologipiloten er vi nå i ferd med å ta ned kostnader som har vært knyttet til oppstartsprosessen – dette er i henhold til planen.

Valseverket kan se tilbake på et kvartalsresultat påvirket positivt av høyere produktmarginer og salgsvolum. Overskuddet før renter og skatt har økt med 9,1 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor – det skyldes i stor grad økt salg til USA. I tillegg har vi implementert mange gode forbedringer på kost, kvalitet og produktivitet. Dette er forbedringer som også bidrar positivt og som alle ansatte viser et godt eierskap til, sier Fabrikksjef ved valseverket Pål Tage Endresen.

Både Metallverket og Valseverket jobbet gjennom cyber-angrepet som rammet Hydro i mars uten alvorlige sikkerhetshendelser, og den gode trenden fortsetter. Kontinuerlig fokus på sikkerhet gir resultater, både Guddal og Endresen kan melde om gode sikkerhetstall og lavt sykefravær.