Industri Energi sine nettsider

1.kvartal: 105 millioner i overskudd på Hydro Karmøy

Stabil drift og svekket kronekurs bidrar til positivt resultat for Hydro Karmøy.

Onsdag presenterte metallverket et overskudd på 91 millioner kroner i første kvartal, og valseverket leverte et overskudd på 13,8 millioner kroner.

Metallverket:Covoid-19 tynger de viktigste markedene

– Vi leverer et positivt driftsresultat i første kvartal, men ser at COVOID-19 tynger våre viktigste markeder og vi opplever en betydelig usikkerhet i etterspørsel. Fall i metallprisen kompenseres av svekket norsk krone. Dette har brakt resultatene våre over på pluss-siden så langt i 2020, sier fabrikksjef ved metallverket Ingrid Heradstveit Guddal.
Fabrikksjefen forteller om god og stabil drift på verket i hele kvartalet og tilnærmet normal produksjon i begge produktområdene, aluminiumtråd og pressbolt.

Valseverket: Fallende etterspørsel 

I valseverket preges resultatet av fallende etterspørsel som følge av COVID-19-pandemien.
– I slutten av fjoråret opplevde vi et fallende marked, denne utviklingen vedvarer inn i første kvartal 2020. Resultatene preges i negativ retning av svekket salg og marginer. I tillegg opplever vi i mars at corona-situasjonen har ført til svekket salg da kunder i Europa stenger midlertidig og dermed flytter ordrer utover i tid. I en periode med manglende ordrer har vi utnyttet kapasitet til forproduksjon. Dette for å fylle lagre samt salg på kort sikt når markedet er tilbake, forteller fabrikksjef Pål Tage Endresen.
Han forklarer at corona-situasjonen også har ført til økt sykefravær, men at medarbeiderne håndterer dette på en god måte.
– Jeg opplever en fantastisk velvilje og dugnadsånd fra alle ansatte. En stor takk til dere alle, for denne ekstra innsatsen i disse utfordrende tider, sier Endresen.

Pandemien

COVID-19 situasjonen er utfordrende for den globale økonomien og fortsetter å bidra til betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet. De norske aluminiumverkene opplever betydelig fall i etterspørselen, særlig fra viktige kunder som den europeiske bilindustrien. Hovedfokuset i denne perioden er å sikre et trygt arbeidsmiljø, støtte lokalsamfunn, opprettholde virksomhet og sikre likviditet. I tillegg til et bredt spekter av smitteverntiltak, er det derfor iverksatt en rekke tiltak for å møte den krevende markedssituasjonen.
– Vi var tidlig ute med å innføre omfattende smittevernstiltak på fabrikken. Organisasjonens evne til å forstå alvoret i situasjonen, snu seg raskt og komme opp med gode og smarte løsninger har vært avgjørende for at vi effektivt fikk på plass rutiner for hindre smittespredning – vi har så langt ikke hatt smitte på verket, sier Guddal.
Fabrikksjefen er imponert over hvordan medarbeiderne håndterer situasjonen.
– Ingen krise er lik. I fjor hadde vi cyber-angrepet, og vi ser at medarbeiderne på Hydro Karmøy sin evne til å håndtere kriser, gjøre de nødvendige tiltak for å redusere skaden og deretter å jobbe fokusert for å stabilisere og forbedre, er enestående. Jeg er imponert, sier Guddal.
Hun er også takknemlig for måten lokale myndigheter har støttet Hydro Karmøy.
– Vi har hele tiden hatt en tett og god dialog med lokale myndigheter, spesielt Karmøy Kommune som har gitt oss god støtte. Også er det gledelig at vi har kunnet bistå kommunen med 2500 liter destillert vann fra vårt laboratorium til produksjon av desinfeksjonsvæske. Væsken leveres til sykehjem, hjemmesykepleien og andre kommunale avdelinger som er i drift i hele kommunen. Flott at vi kan bidra i kampen mot spredning av COVID-19, sier Guddal.

Hentet fra Workplace (tekst: Nils Vibe-Rheymer)