Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte i AKF Hydro-klubben

Torsdag 1.juni kl. 1545 avholdes det medlemsmøte i AKF Hydro-klubben i “nye” infosal (“Kopervik/Stangeland”)
Agenda:
1. Tariff
2. Aktuelle saker
3. Eventuelt

Vel møtt!